Државна матура

Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

Училишта во кои ќе полага во августовски иапитен рок за државна матура 2010 год.

Училишта во кои ќе полага во августовски иапитен рок за државна матура 2010 год.

Распоредот на училишта во кои ќе се полага во августовски испитен рок за државната матура 2010 година е ставен во делот Државана матура.

»»

Термини за полагање на испитите од августовски испитен рок

Термини за полагање на испитите од августовски испитен рок Екстерните испити од државната матура во гимназиското, уметничкото и во четиригодишното стручно образование во августовски испитен рок се спроведуваат на 14 и 16 август. »»

Увид во резултатите по електронски пат

Увид во резултатите по електронски пат

Увидот во резултатите по електронски пат е овозможен во делот РЕЗУЛТАТИ.

При најавувањето Ве молиме точно да ги наведете бараните податоци.

»»

Пријавување за оценувачите

Пријавување за оценувачите Конкурс за оценувачи »»